1821 
Ψήφισμα για την σύσταση του Αρείου Πάγου από την συνέλευση της ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.
1826 
Νικηφόρος μάχη στον Ελικώνα.