1915 
Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο.
1940 
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει το Λεσκοβίκι και την Κορυτσά και καταλαμβάνει τους ορεινούς όγκους Μόροβα και Ιβάν.